• Per primera vegada, el segell EthSI d’assegurança ètica i solidària ha estat una peça clau en la resolució d’un concurs de l’administració pública
  • Arç Cooperativa, corredoria que gestionarem els contractes d’assegurances adjudicats, és la primera entitat mediadora registrada amb el segell EthSI per la gestió ètica d’assegurances

El passat 23 de febrer, l’Ajuntament de Mataró va fer pública l’adjudicació del contracte del servei d’assegurances de les llars del programa Lloguem! – Yes, We Rent! Per primer cop en un concurs públic, la gestió ètica i solidària de les assegurances ha estat un dels criteris puntuables de l’adjudicació.

Arç Cooperativa, la primera corredoria d’assegurances certificada amb el segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance), som qui gestionarem els dos serveis guanyadors de la licitació.

Els serveis adjudicats són l’assegurança d’impagament i defensa jurídica i l’assegurança multirisc de la llar dels habitatges del projecte Lloguem! – Yes, We Rent! impulsat per l’Ajuntament de Mataró. Es tracta d’una iniciativa per promoure un habitatge de lloguer assequible a la capital del Maresme.

El projecte ofereix, per una banda, una oferta assequible a les persones llogaters i, alhora, una opció segura i avantatjosa per a les propietàries tant en el cobrament dels lloguers com en l’adequació o la reforma dels habitatges.

El segell EthSI i l’assegurança ètica i solidària

En aquesta licitació, Arç Cooperativa hem fet d’intermediàries entre les necessitats asseguradores del consistori mataroní i les empreses asseguradores que ofereixen el producte assegurador i que, per tant, assumeixen el risc. La corredoria d’assegurances està registrada amb el segell EthSI per a la gestió de l’assegurança ètica i solidària amb el màxim nivell de registre.

El segell EthSI és un distintiu que valora la qualitat en la gestió de les companyies d’assegurances, les corredories i gestores. També certifica els productes asseguradors de les entitats registrades. El segell reivindica la gestió ètica de les organitzacions pel que fa a les inversions i a la responsabilitat social. També té compte el foment de la sostenibilitat social i ambiental i la transparència de les entitats.

L’assegurança és una forma de finançament anticipat, un servei financer com ho és la banca i el crèdit. I, de la mateixa manera que passa amb la banca, en el sector assegurador la inversió és la principal font de beneficis. L’any 2020, el sector assegurador a l’Estat espanyol va gestionar un volum de 325.000 milions d’euros en inversions, segons la Direcció General d’Assegurances [1]. Per tant, és imprescindible concebre les assegurances ètiques com una part del sistema integral de les finances ètiques.

assegurança ètica

La compra pública responsable i l’assegurança ètica

La compra pública responsable és aquella en què s’integren els aspectes socials, ètics i ambientals en els processos i fases de la contractació pública. Per tant, la compra pública és responsable quan les administracions tenen en comptes característiques tècniques socials, ètiques i ambientals del producte o del servei a l’hora de contractar béns o serveis. [2]

En els darrers anys, el marc legal i normatiu és cada vegada més favorable al desplegament de la compra pública responsable. La fita 17.2 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per exemple, recull la necessitat de promoure pràctiques d’adquisició pública sostenibles.

A casa nostra, la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 va marcar un punt d’inflexió important, ja que, en el seu article 1.3, indica que “tota contractació pública incorporarà de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que guardi relació amb l’objecte de contracte”.

Malgrat aquest canvi de tendència i l’existència d’un marc normatiu més favorable, fins avui en dia, la compra pública responsable de serveis d’assegurances amb principis ètics i solidaris estava limitat a contractes menors. Alguns exemples són les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents de les persones treballadores dels ajuntaments de Monistrol de Calders (el Moianès) i Capafonts (el Baix Camp) que gestionem des d’Arç Cooperativa..

La resolució de l’adjudicació feta per l’Ajuntament de Mataró demostra que es poden tenir en compte aspectes ètics i solidaris que complementin altres criteris més enllà del preu o les cobertures en les pautes d’adjudicació d’un contracte d’assegurança a través d’un concurs públic.

mans claus

Arç Cooperativa, part de l’engranatge per un lloguer assequible

Amb el projecte Lloguem! – Yes, We Rent!, l’Ajuntament de Mataró té l’objectiu d’incidir en el mercat de lloguer de la ciutat. El consistori vol promoure un habitatge de lloguer assequible per a les persones llogateres i, alhora, establir un mecanisme de seguretat per a les propietàries en el cobrament mensual dels lloguers. En aquesta situació, les assegurances, una eina de finançament comunitària, prenen una importància cabdal.

A més a més, el programa ha impulsat la creació de Bloc Cooperatiu, la primera cooperativa de persones llogateres d’Europa encarregada de gestionar la bossa de pisos, crear una comunitat connectada i garantir una relació favorable tant per a les persones propietàries com llogateres. Bloc Cooperatiu ha comptat amb l’acompanyament de la Fundació Unió de Cooperadores de Mataró i l’assessorament del Col·lectiu Ronda i la càtedra d’Economia Social del TecnoCampus.

És en aquest context de cooperació entre administracions, ciutadania i cooperatives per la promoció d’un habitatge de lloguer assequible que Arç Cooperativa ens integrem com un agent més en aquesta xarxa. A banda de ser la corredoria que gestionarà les assegurances d’aquest projecte de l’Ajuntament de Mataró, també oferim assessorament i servei d’assegurances gestionades amb criteris ètics a les llogateres de Bloc Cooperatiu.

Arç Coooperativa treballem per la transformació social a través de la nostra activitat econòmica, la gestió ètica i solidària dels programes d’assegurances.

Referències:

[1] Observatori de les Finances Ètiques (2021): “Baròmetre 2020 de les finances ètiques”. Recuperat de https://fets.org/wp-content/uploads/2021/11/Barometre2020_CAT.pdf

[2] Ortega, A. i Portabella, O. (12 de novembre de 2021): “Compra Pública Responsable: un bon tomàquet”. Vist a Opcions. Recuperat de https://opcions.org/agrada/compra-publica-responsable/

Fotografies de Francesco Gallarotti d’Unsplash i de RODNAE Productions de Pexels