Des d’Arç Cooperativa, entitat de les finances ètiques, subscrivim el pronunciament impulsat per la Campanya Banca Armada, la Taula de les Finances Ètiques i REAS Red de Redes davant la guerra a Ucraïna:

El moviment pacifista va ser un dels principals impulsors de les actuals finances ètiques i solidàries.

Desgraciadament, avui ens toca continuar dient NO A la GUERRA, ni a Ucraïna ni a cap de les altres 34 regions del món que estan sofrint un conflicte armat i on segons ACNUR més de 80 milions de persones han estat desplaçades de les seves llars.

Ara més que mai, hem de recordar que les guerres no es financen soles i que 3 de cada 4 armes no existirien si no fos pel suport d’institucions financeres públiques i privades.

Fa 15 anys que la Campanya Banca Armada denuncia aquesta situació i elabora informes que ens alerten any rere any sobre el finançament de la indústria armamentista per part de les entitats financeres i asseguradores.

Però existeixen unes finances èticament orientades que no només exclouen a la indústria de les armes de totes les seves inversions, sinó que aposten per una economia que, en lloc de destruir la vida, la sosté.

No a la Guerra

Finances per la vida

Promouen:

Campanya Banca Armada

Taula de les Finances Ètiques

REAS Red de Redes