• La Federació Valenciana de Nanos i Gegants ha contractat una assegurança col·lectiva de responsabilitat civil de les activitats per a tots els grups, colles i agrupacions federades gestionada per Arç Cooperativa
  • Aquesta signatura suposa un pas endavant en la gestió d’assegurances d’entitats i col·lectius de la cultura popular valenciana

Des del 12 de maig de 2022, totes les colles, grups i agrupacions que formen part de la Federació Valenciana de Nanos i Gegants (FVNG) tenen cobertes les seves obligacions de responsabilitat civil de les activitats amb una assegurança col·lectiva gestionada per Arç Cooperativa.

L’assegurança de responsabilitat civil de les activitats és un producte que totes les agrupacions, colles i grups han de tenir contractat obligatòriament per llei. Cobreix les reclamacions de terceres persones per danys físics o materials que s’hagin causat, de manera accidental, mentre es realitzi qualsevol activitat recollida als seus estatuts.

Gràcies a aquesta assegurança col·lectiva, totes les colles, grups i agrupacions de nanos i gegants federades a la (FVNG) poden dur a terme les seves manifestacions artístiques amb la tranquil·litat de saber que les seves activitats estan cobertes.

A més, Arç Cooperativa oferim altres assegurances especialment pensades per a les colles i agrupacions valencianes de nanos i gegants a preus cooperatius com l’assegurança de juntes directives i l’assegurança d’accidents.

La FVNG aglutina més d’una vintena de colles geganteres i de dansa d’arreu de les comarques valencianes. Tant les colles com les persones que les integren, vetllen per la història, gestió i dinamització del món geganter valencià.

Arç Cooperativa amb la cultura popular

A Arç Cooperativa tenim una llarga experiència en la gestió d’assegurances d’entitats i col·lectius de la cultura popular. Això ens permet dissenyar programes específics, ja que coneixem els riscos, les necessitats asseguradores i les obligacions legals de les entitats. Alhora, oferim serveis de valor afegir com formació i acompanyament.

Gràcies a aquesta especialització, diferents federacions de la cultura popular valenciana ja confien en nosaltres. Des del 2020, assegurem els accidents de les colles de la Federació Coordinadora de Muixerangues. Alhora, mantenim acords de col·laboració amb la Federació de Grups de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Dolçainers/res i Tabaleters/res i l’Associació de Creadors d’Arts Escèniques Valencians. També oferim assegurances a preus col·lectius per als grups de la Federació Orquestres i Rondalles Pols i Pua Comunitat Valenciana.

Fotografia: Federació Valenciana de Nanos i Gegants