• Assenur, corredoria acreditada amb el segell EthSI d’assegurances ètiques, s’integra dins d’Arç Cooperativa.
  • El projecte ha format part de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i s’ha basat en els valors de la transparència, la claredat, la independència, la solidaritat i l’ètica.

Aquest mes de febrer, la corredoria d’assegurances Assenur, amb seu a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), es fusiona amb Arç Cooperativa. La corredoria vallesana està certificada amb el segell EthSI de gestió ètica i solidària i està alineada amb les pràctiques de l’Economia Social i Solidària (ESS). Assenur ha format part de la XES i ha publicat anualment el seu Balanç Social. Alhora, ha tingut una política clarament orientada a promoure la responsabilitat ambiental, les finances ètiques, la igualtat i la democràcia.

Assenur s’integra dins d’Arç Cooperativa, un pas per continuar avançant

A través de la professionalitat, unes bones pràctiques i un compromís amb una societat més justa i solidària, Assenur ha viscut un creixement continuat de la seva base de clients des del 2016. Per tal de poder continuar oferint a les persones clientes una atenció basada en la confiança, la transparència i un bon servei d’assistència, les companyes d’Assenur han decidit que la millor fórmula és integrar-se  dins d’Arç Cooperativa, amb una estructura professional més àmplia i una trajectòria consolidada en l’ESS.

Des d’Assenur defensen que la incorporació dins del projecte d’Arç Cooperativa “és la millor manera de mantenir els valors d’honestedat, responsabilitat, confiança i transparència que ens han definit durant aquests anys.” Alhora, la responsable fins ara de la corredoria es mostra tranquil·la: “sabem que els nostres clients estaran en bones mans.”

Per la nostra banda, des d’Arç Cooperativa garantim que la fusió no afecta de cap manera les condicions dels contractes d’assegurança de la base de clients d’Assenur. Amb la integració mantenim el preu, els límits i les cobertures de totes les pòlisses.

Quin impacte té la fusió en el sector assegurador ètic i solidari?

Aquesta integració suposa que els contractes d’assegurança gestionats per Assenur passen a mans d’una entitat certificada amb el segell EthSI amb el màxim grau d’aplicació. D’aquesta manera, es garanteix que, a banda de practicar una responsabilitat laboral, econòmica, ambiental, ètica, democràtica i comunitària, Arç Cooperativa també som usuàries de la banca ètica i mantenim una política inversió èticament responsable.

Amb aquesta integració reforcem la nostra capacitat d’impacte com a corredoria acreditada amb el segell EthSI amb el màxim nivell de registre. Això ens ha de permetre tenir més múscul a l’hora de promoure l’assegurança ètica dins del sector assegurador i impulsar les finances ètiques i transformadores i el consum conscient.

Juntes portem l’assegurança ètica més lluny