• El conveni permetrà a Coophalal oferir assegurances gestionades amb criteris ètics i solidaris als projectes que rebin el seu finançament.
  • La cooperativa de serveis financers islàmics promou que l’estalvi de persones, empreses i organitzacions reverteixi en projectes amb impacte real per a les persones i la societat.

A les acaballes del 2023, Arç Cooperativa i CoopHalal vam firmar un acord d’intercooperació. L’objectiu d’aquesta aliança és promoure les assegurances ètiques i solidàries en aquelles iniciatives en les quals CoopHalal faciliti mecanismes financers per la seva posada en marxa.

L’objectiu de la cooperativa és oferir eines i recursos d’estalvi per finançar projectes socio-empresarials i d’habitatge assequible des dels principis de la xaria tot impulsant l‘economia i les finances islàmiques amb valors i principis compartits amb l’economia solidària i les finances ètiques.

CoopHalal és la primera cooperativa de serveis financers islàmics de tot l’Estat espanyol. Des del 2023 forma part de FETS, Finançament Ètic i Solidari, com Arç Cooperativa i la resta d’entitats de les finances ètiques i solidàries.

Catàleg de les entitats de les finances ètiques (Font: Diner Ètic)

Coophalal, la primera entitat de serveis financers islàmics

La cooperativa de serveis financers té com a missió impulsar i promoure les pràctiques de l’economia i les finances islàmiques segons els principis de la xaria o la llei islàmica. L’economia i les finances islàmiques es basen en la solidaritat, la cooperació i la transparència. Això, fa que comparteixin valors i pràctiques amb l’economia social i solidària i les finances ètiques i solidàries, ja que prioritzen que els diners esdevinguin una eina de solidaritat i de cohesió comunitària al servei d’una economia real.

L’entitat ofereix instruments i serveis d’intermediació financera justos i solidaris. La cooperativa permet que l’estalvi de persones, empreses i organitzacions pugui servir per impulsar projectes socio-empresarials. Alhora, facilita que persones i famílies puguin accedir a un habitatge assequible a través del model de lloguer amb opció a compra.

Actualment, CoopHalal compta amb gairebé 400 sòcies. Les seves xifres que no han fet més que augmentar d’ençà que fou fundada per un grup de professionals multidisciplinaris el 2015. Segons dades de la mateixa cooperativa, el capital invertit acumulat el primer semestre del 2023 superava els 2.500.000 €.