Un any més, Arç Cooperativa fem públic el nostre Balanç Social, l’eina de transparència i autoavaluació de les entitats de l’economia solidària.

El Balanç Social és un instrument que impulsa la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) a casa nostra i REAS Red de Redes en l’àmbit estatal. L’eina mesura l’impacte social i ambiental i el bon govern de les organitzacions de l’economia social i solidària (ESS).

El Balanç Social ens serveix per donar visibilitat i certificar el nostre compromís amb l’entorn des d’una perspectiva feminista i amb criteris d’horitzontalitat, equitat, cooperació i sostenibilitat ambiental.

Les nostres bones pràctiques i propostes de millora

El Balanç Social d’enguany mostra els resultats de la feina que estem duent a terme des de fa anys en diferents aspectes. A tall de resum, pel que fa al principi de l’equitat, a Arç Cooperativa les dones ocupem un 80% dels càrrecs directius i la proporció salarial entre les persones de l’equip és de 2,37.

Pel que fa al treball digne, estem orgulloses d’haver habilitat espais d’atenció emocional i de cures juntament amb altres mesures ja implementades com l’existència d’un reglament intern de relacions laborals o promoure mesures que milloren la conciliació.

Finalment, volem destacar les dades de cooperació i compromís amb l’entorn, amb un 44% de les nostres compres dins l’economia social i solidària, i la nostra aposta per les finances ètiques amb un 99% de les nostres operacions bancàries mitjançant aquestes entitats.

Per altra banda, publicar el Balanç Social ens permet identificar aquells aspectes on encara tenim camí per recórrer. Per exemple, pel que fa a la sostenibilitat ecològica, encara no hem pres mesures de reducció del nostre impacte ambiental ni tampoc hem incorporat un sistema de gestió ambiental. Alhora, el nostre Balanç Social ens mostra la poca presència de persones en risc d’exclusió social, racialitzades, d’origen extracomunitari o amb diversitat funcional a la nostra organització.

Podeu consultar el nostre Balanç Social complet en aquest enllaç.

Fem Balanç Social, fem visible el Mercat Social

A Arç Cooperativa estem fermament compromeses amb el Balanç Social. Defensem que és una eina clau per construir el Mercat Social i donar visibilitat al conjunt de l’ESS. El creixement del Balanç Social com a certificat de qualitat i bones pràctiques pot permetre que les administracions públiques tinguin en compte el segell a l’hora de practicar la compra pública responsable.

Som agents de canvi i volem avançar cap a una economia basada en els principis de la democràcia, la transparència i el compromís socioambiental. I és que treballem per construir una economia que situï les necessitats de les persones i dels ecosistemes al centre.

Per tots aquests motius, i perquè volem continuar sent una empresa transparent i compromesa, publiquem el nostre Balanç Social. Alhora, animem a totes les entitats de l’economia solidària a publicar-lo i compartir els seus resultats.