• El certificat EthSI és un distintiu de qualitat ètica i solidària que avalua les bones pràctiques de companyies, corredories i productes asseguradors.
  • Arç Cooperativa aconseguim repetir una important fita que demostra la bona salut del segell i un interès creixent per part les consumidores i les entitats del sector.

El 2023 vam tornar a assolir un objectiu important. Més de la meitat de les 3.700 assegurances intermediades per Arç Cooperativa van ser amb entitats certificades amb el segell Ethical and Solidarity Based Insurance (EthSI).

Aquest certificat, impulsat per l’Observatori de les Finances Ètiques, és un segell de qualitat ètica i solidària. El distintiu acredita el grau de transparència i bones pràctiques de les diferents entitats del sector assegurador.

Repetir aquesta fita, que vam aconseguir per primer cop el 2021, constata la bona salut del segell EthSI. Això mostra la consolidació d’un interès per part de la ciutadania de consumir de manera més conscient també en comprar assegurances. Alhora, evidencia el canvi de rumb de part del sector assegurador per adoptar pràctiques transparents i responsables i inversions èticament orientades.

Impulsant l’assegurança ètica

Arç Cooperativa som una de les entitats impulsores de l’assegurança ètica. Reivindiquem el sentit original de l’assegurança com a instrument de cohesió social basat en la transparència, l’equitat i que reporti uns beneficis a la comunitat. I és en aquest context que entenem el segell EthSI com una eina per desplegar l’assegurança ètica i solidària.

La consolidació del certificat i, per tant, d’unes pràctiques transparents i socialment i ambientalment responsables en el sector assegurador és el resultat de dues dinàmiques. Per una banda, la suma d’accions de les entitats promotores de les finances ètiques i el consum conscient que estan aconseguint despertar una consciència crítica de la ciutadania en l’àmbit assegurador.

Alhora, gràcies a la promoció del certificat EthSI i donar visibilitat a unes pràctiques més transparents, ètiques i solidàries del sector assegurador, cada vegada més corredories i companyies tenen la voluntat d’assumir els canvis necessaris per poder-se acreditar. Actualment, un total de 12 entitats estan certificades amb el segell que atorga l’Observatori.

EthSI 2022

L’assegurança ètica, un element clau en la transició ecosocial

Des d’Arç Cooperativa sempre hem defensat que les assegurances ètiques són una part inseparable de les finances ètiques, com ho són la banca i el crèdit. I és que la inversió, principal font de beneficis del sector assegurador, ens ha de permetre establir vincles socials al servei de la comunitat. Segons les dades de l’últim Baròmetre de les Finances Ètiques, el sector assegurador ètic va gestionar al voltant de 2.030 milions d’euros en inversions el 2022.

I sabem que la promoció del segell EthSI ens ajudarà a fomentar les realitats asseguradores de caràcter mutualista i èticament orientades que permeten incentivar vincles de solidaritat entre persones i recuperar el fet assegurador com a bé socialment útil. L’aposta pel segell és una de les estratègies que estem desplegant per avançar en la creació d’un ecosistema financer democràtic i social al servei del bé comú davant dels reptes socials, ecològics i democràtics que vivim.