Des d’Arç Cooperativa som coneixedores d’un augment molt important del preu de les assegurances aquests últims mesos. Aquest increment afecta tots els rams. Ara bé, l’augment, que té un impacte directe les butxaques de les consumidores, es nota especialment en les assegurances de motocicleta, d’automòbil i de llar. A més a més, aquestes pujades es veuen reflectides tant els nous contractes com a les renovacions.

Arç Cooperativa, des del nostre rol com a mediadores, volem explicar-te, amb la transparència més gran possible, els motius que hi ha darrere d’aquests increments.

El preu de les assegurances a l’alça

Els darrers mesos del 2023, el sector assegurador a l’Estat espanyol ja va patir un increment de preus molt important. Segons l’Observatorio Prisma, el preu de l’assegurança de motocicleta va augmentar, de mitjana, un 15%. Per la seva banda, les assegurances d’automòbils, llar i comerços també van créixer un 11%, un 10% i un 7% respectivament. [1]

I enguany, els preus han continuat pujant. Segons Codescopic, les assegurances d’automòbil han incrementat fins a un 14% depenent de quines són les cobertures contractades. [2] Les pujades són tan altes que, fins i tot, s’ha detectat alguns increments de fins al 40% en les assegurances l’automòbil a tot risc i sense franquícia.

Augments per sobre de l’IPC

Segons les últimes dades del Instituto Nacional de Estadística, l’increment del preu de les assegurances a l’Estat espanyol és d’un 7,2% respecte a l’any anterior (període març 2023 – març 2024). Aquesta és una xifra molt per sobre del 3,2% de l’IPC interanual. [3] Per tant, les assegurances estan augmentant de preu per sobre d’altres productes i serveis. Quins motius expliquen aquest fenomen?

Per una banda, el sector assegurador, com no pot ser d’una altra manera, està estretament  lligat a altres sectors socioeconòmics. El preu de les reparacions, les matèries primeres i el transport arrosseguen increments de cost d’altres béns i serveis. Les pujades del cost dels carburants, l’electricitat o el transport repercuteixen al preu que marquen les companyies asseguradores.

Alhora, la crisi econòmica, social i ambiental afecta directament el nombre d’accidents que cobreixen les asseguradores. L’augment de preus i l’empobriment de la vida comporta una davallada de les compres i de les despeses en manteniment. Això ens porta a tenir un parc d’automòbils i unes instal·lacions més envellides que són més propenses a patir sinistres.

A més a més, el frau en el sector assegurador espanyol s’ha duplicat en els últims deu anys i ja s’enfila fins a l’1,95%. [4] Aquesta dada també té un impacte directe en el preu que fixen les companyies i entitats asseguradores.

En resum: l’augment del preu de productes i serveis, l’increment dels sinistres, un major frau i el context de crisi són els motius principals que han fet que les companyies asseguradores apugin el preu dels contractes d’assegurança.

L’assegurança com a eina col·lectiva de suport mutu

Des d’Arç Cooperativa reivindiquem el paper de l’assegurança com una eina comunitària a disposició de les classes populars per poder fer front a grans despeses econòmiques en moments de dificultat. En aquest context d’augment de preus generalitzat, defensem encara més la visió de l’assegurança com a eina col·lectiva i de solidaritat amb la qual, entre totes, assumim els costos que podem tenir nosaltres mateixes en un futur.

El nostre paper com a corredoria és vetllar perquè la nostra base de clients tingui les millors cobertures, garanties i serveis adaptats a les seves necessitats i a preus assequibles i justos.

I és precisament en aquesta conjuntura quan defensem que és més important que mai consolidar un ecosistema financer de gestió democràtica com a eina de cohesió comunitària. D’aquesta manera, podrem bastir instruments per avançar cap a una democratització de l’economia i una transició ecosocial al servei de les persones.

Referències:

  1. PRISMA (2023): Asegurómetro. Índice de revalorización de precios 2023 T4. Data de consulta: 23 d’abril de 2023.
  2. Codeoscopic (1 de febrer 2024): Comienza el año con aumento de la prima media de nueva producción (enero 2023 vs enero 2024). Data de consulta: 23 d’abril de 2023.
  3. Instituto Nacional de Estadística: Índice de Precios al Consumo (IPC). Tasas anuales. Data de consulta: 23 d’abril de 2023.
  4. Fundació Mapfre: X mapa AXA del fraude en España. Data de consulta: 23 d’abril de 2023.