Aquest mes d’abril hem posat en marxa una nova àrea de treball dins la cooperativa, l’àrea de gestió de sinistres i prestacions, fruit de la fusió entre l’equip de sinistres de les àrees de serveis a particulars i a organitzacions i empreses. Aquesta àrea neix amb la voluntat d’esdevenir un espai cabdal de generació de valor mitjançant la tramitació i administració d’incidències, sinistres, reclamacions o altres prestacions i serveis, tots ells que determinen la qualitat de la nostra proposta. 

L’àrea serà també un espai d’aprenentatge i de consolidació de tota la cooperativa, especialment en relació amb la prevenció, l’avaluació dels productes asseguradors, la resposta de les companyies asseguradores, etc. 

Aquesta nova àrea neix com a resultat d’un diagnòstic del conjunt de l’organització. Hem treballat durant gairebé un any per establir les condicions necessàries per al correcte funcionament d’aquest espai. La creació d’aquesta nova àrea emana d’un dels eixos del nostre marc estratègic, basat a desenvolupar un model de negoci des de la innovació cooperativa i oferir un servei d’atenció proper i personalitzat, però alhora àgil i eficaç en la gestió. 

Gestionem els sinistres de manera propera i àgil 

La flamant àrea de gestió de sinistres i prestacions està pensada per ser, per una banda, l’espai des d’on oferirem els serveis de tramitació de sinistres, prestacions i assistència davant les necessitats de la nostra base de clientes i clients. 

Per altra banda, l’àrea serà l’espai de generació, consolidació i difusió de coneixement; detecció de patrons disfuncionals en productes asseguradors i la proposta de mesures de millora; l’elaboració de propostes preventives; l’administració de fons de reserva per a sinistres; i la formació i el suport als altres equips i àrees de la cooperativa. 
En definitiva, Arç Cooperativa seguim en plena evolució, reformulant la nostra estructura organitzativa amb l’objectiu d’imaginar  una cooperativa més propera i alhora capaç de donar una resposta eficaç i de qualitat a totes les persones, organitzacions, cooperatives i empreses que confien en nosaltres. 

Aprofitem l’ocasió per recordar-vos que tenim una pàgina d’assistència amb tots els números de telèfon de les companyies i entitats asseguradores amb les quals treballem.