La transformació social comença a l’àmbit local. És quelcom que es veu i es comprova en diversos àmbits. En especial, en un dels espais que més han crescut en els darrers anys és el de l’economia social i solidària, que està construint alternatives sòlides al sistema econòmic capitalista. El lligam entre ESS i la construcció de formes de convivència i de comunitats diferents és especialment forta en els espais locals, als municipis, als veïnats.

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) explica en un document publicat aquest passat mes de març que les organitzacions que en formen part impulsen, cada vegada a més municipis catalans, “una altra forma de fer que conjuga activitat econòmica, arrelament local i transformarció social, a partir d’una economia centrada en la sostenibilitat de la vida i la resolució equitativa de les necessitats humanes”. Es tracta, doncs, d’una economia “socialment justa, políticament emancipadora, compromesa amb la lluita contra les desigualtats per raó de classe, gènere, origen o opció sexual. Una economia arrelada al territori, que fomenta la diversitat econòmica i cultural, respectuosa amb el medi ambient. Una economia social i solidària”.

Per això, ara des de la XES es fan quinze propostes de mesures per eixamplar l’economia social i solidària a tots els municipis catalans. Es tracta de quinze línies per les administracions locals, perquè acompanyin aquest procés d’autoorganització econòmica de les comunitats locals i co-impulsin un nou enfortiment socioeconòmic territorial, basat en la democratització econòmica i la transició cooperativa, ecològica i feminista dels municipis.

 1. L’impuls d’una nova matriu econòmica necessita les energies de tots els agents socioeconòmics del canvi
 2. Per a la transformació socioeconòmica local calen eines que la facin possible
 3. Espais per a la promoció econòmica de proximitat
 4. Gestió cooperativa i/o comunal del patrimoni col·lectiu
 5. Per a garantir el canvi socioeconòmic, cal treballar el canvi cultural i educatiu a llarg termini
 6. Assessoria, formació i acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques
 7. Facilitar l’accés al finançament a través d’un sistema integral de finances ètiques i promoure una relocalització del crèdit
 8. Suport a la intercooperació, al Mercat Social Local i al consum responsable
 9. L’ESS ha de poder abastir el conjunt de les necessitats socials, també les de les administracions públiques
 10. Recuperació d’empreses i relleu empresarial
 11. Municipalitzacions i cooperativitzacions de serveis públics
 12. Sobirania alimentària, energètica, residencial
 13. Per democratitzar la societat del coneixement, cal reconèixer l’espai públic digital com a espai de gestió comunitària i fomentar el cooperativisme de plataforma
 14. Cal crear un relat sobre la transformació socioeconòmica dels municipis
 15. Transformació feminista de l’economia

Arreu del país, milers d’iniciatives socioeconòmiques autoorganitzades desenvolupen democràticament processos de producció, intercanvi, gestió, distribució d’excedent, moneda, consum o finançament de béns i serveis. Satisfent les necessitats col·lectives a través de relacions de solidaritat i autogestió, aquestes iniciatives de l’Economia Social i Solidària (ESS) practiquen la transformació igualitària de l’economia i la societat, defensen els béns comuns ambientals, culturals i digitals, i contribueixen al bon viure i a l’emancipació col·lectiva. Consolidar i estendre les iniciatives de l’ESS és cabdal per la transformació del conjunt de les relacions econòmiques, per democratitzar globalment l’economia, per cooperativitzar la societat i avançar cap a models socioeconòmics postcapitalistes.