Un any més, publiquem el Balanç Social de l’exercici anterior. Es tracta d’un document de rendició de comptes que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per la cooperativa al llarg del darrer exercici. L’informe avalua de forma sistemàtica i objectiva cinc grans característiques: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

El Balanç Social és un mecanisme d’autoavaluació i de transparència fonamental en una cooperativa on treballem per situar les necessitats de les persones en el centre de la nostra activitat. D’aquesta manera fem un exercici de transparència adreçat tant als nostres clients i proveïdors com a la resta d’entitats que formen part de l’Economia Social i Solidària (ESS). De fet, la publicació del Balanç Social s’emmarca en la campanya promoguda per la Xarxa d’Economia Solidària (XES) en la qual han participat les organitzacions de l’ESS. Aquesta campanya té per objectiu avançar en la construcció i la consolidació del Mercat Social.

Gràcies a aquest procés d’autoavaluació, hem identificat quines són les principals millores que hem dut a terme durant el darrer exercici. En primer lloc, hem creat un nou reglament de règim intern que hem elaborat a partir d’un procés participatiu en el qual van intervenir el conjunt d’actors que formen part de la cooperativa. Durant l’últim exercici hem consolidat la despesa social i hem augmentat el nombre de persones sòcies i treballadores. A més a més, també hem refermat el model organitzatiu orientat per línies de negoci i basat en l’autogestió d’equips autònoms.

Pel que fa a la nostra aposta pel segell EthSI, hem incrementat la penetració de les pòlisses amb aquest distintiu a la nostra cartera a partir d’acords de col·laboració. El segell EthSI és un distintiu de qualitat ètica i solidària que valora el grau de transparència i bones pràctiques que duen a terme les companyies asseguradores, els gestors asseguradors i els productes que comercialitzen. Finalment, amb la voluntat de seguir impulsant l’ESS, en el darrer exercici hem aportat més de 57.000 € al suport i a la promoció d’estructures representatives de l’economia solidària.

Per altra banda, realitzar el Balanç Social ens ha permès detectar els principals aspectes en els quals podem millorar per tal de marcar-nos nous reptes de futur. Així, seguirem treballant per consolidar unes dinàmiques compartides de pensament estratègic que abracin aspectes de l’evolució social del projecte. En aquesta línia, veiem necessari actualitzar els estatuts de la cooperativa a curt termini. Pel que fa a l’operativa de negoci, ens cal consolidar acords de col·laboració, augmentar l’oferta de productes amb el segell EthSI i seguir avançant cap al desenvolupament tecnològic per facilitar la contractació.

En relació amb els processos interns i la qualitat de les condicions de treball, ens marquem com a objectiu millorar els processos administratius, així com un control més exhaustiu de les incidències i utilitzar de manera més rigorosa les eines de gestió. Finalment, pel que fa a la gestió econòmica i financera, la nostra fita és augmentar els fons per millorar els indicadors d’independència financera. Alhora, tenim el repte d’establir orientacions estratègiques en relació a la inversió.

En el següent enllaç podeu consultar el nostre Balanç Social de l’exercici 2018. També podeu donar un cop d’ull al resum del Balanç Social amb infografies. Per transparència, compromís i solidaritat, tornem a ensenya el cor.