Hem arribat a un acord amb la Coordinadora de Mentoria Social per oferir a les seves organitzacions sòcies i adherides formació i assessorament en matèria d’assegurances.

Compromeses amb el Tercer Sector Social

La Coordinadora de Mentoria Social és una xarxa d’organitzacions que desenvolupen projectes de mentoria dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat. L’objectiu de l’entitat és promoure una mentoria de qualitat en l’àmbit de l’acció social per reduir les desigualtats.

Amb aquest acord, Arç Cooperativa fem un pas endavant en la nostra aposta estratègica de col·laboració amb el Tercer Sector. Des de fa molts anys, gestionem les necessitats asseguradores de moltes entitats que treballen diàriament per la inclusió i la cohesió social.

Des de la nostra voluntat transformadora i divulgativa, el 2019 vam promoure l’estudi “Ús de les finances ètiques en les entitats del Tercer Sector” que va elaborar l’Observatori del Tercer Sector. Aquesta investigació tenia com a objectiu l’impuls de les finances ètiques en aquest sector econòmic estratègic.

Quins serveis oferim a les organitzacions de la Coordinadora de Mentoria Social?

Gràcies a aquest acord, les organitzacions sòcies i adherides a la Coordinadora de Mentoria Social poden gaudir de formació i assessorament en matèria asseguradora.

Posem a l’abast de les entitats accions i programes formatius sobre gestió de riscos, assegurances i assegurances ètiques.

També oferim assessorament personalitzat i servei de consultoria per tal de revisar que les assegurances de les entitats s’ajustin a les seves obligacions legals.

La formació i l’assessorament, serveis de la nostra Caixa d’Eines

Caixa d'Eines

La Caixa d’Eines és un conjunt personalitzat de serveis i recursos de valor afegit que oferim a les federacions, els col·lectius i les entitats de l’economia social i solidària. Forma part dels nostres serveis de consultoria i assessoria que som capaces de desplegar gràcies a la nostra experiència i especialització en el sector.

A través de la Caixa d’Eines també podem oferir altres recursos segons les necessitats de cada entitat o col·lectiu. Així, podem elaborar reculls gràfics de les obligacions asseguradores, guies d’orientació per a la gestió d’assegurances o plataformes web de gestió de programes d’assegurances.

El 2019, a través de la Caixa d’Eines, vam dissenyar la primera guia d’assegurances per al Tercer Sector Social impulsada per La Confederació juntament amb la Fundació Catalana de l’Esplai.