Gràcies a un acord amb l’Ajuntament de Mataró gestionarem les assegurances del projecte “Lloguem! Yes we rent”.  Aquest programa, impulsat pel consistori mataroní amb finançament europeu, té com objectiu la promoció del lloguer d’habitatge assequible a la capital del Maresme. Alhora, vol impulsar la constitució d’una cooperativa de persones llogateres.

El context de “Lloguem! Yes we rent”

El projecte “Lloguem! Yes we rent” neix per donar resposta, a través d’una fórmula innovadora, a la limitada oferta de pisos de lloguer a Mataró, l’elevat preu del mercat i la reticència d’algunes persones propietàries de posar els seus pisos buits en lloguer.

A través d’aquest programa, el consistori maresmenc vol incidir en el mercat de lloguer, promoure habitatge de lloguer assequible a la ciutat, oferir seguretat a les persones propietàries en el cobrament i subvencionar part de les reformes que necessitin les llars. A més a més, el projecte també pretén millorar l’eficiència energètica del parc d’habitatges.

La cooperativa de llogateres a l’horitzó

El darrer pas d’aquest programa és promoure la creació d’una cooperativa de persones llogateres encarregada de gestionar els pisos i garantir la continuïtat del projecte.

Actualment, un grup impulsor està acabant de perfilar els darrers detalls per constituir-se com a cooperativa. Compta amb l’acompanyament de la Fundació Unió de Cooperadores i l’assessorament del Col·lectiu Ronda i la càtedra d’Economia Social del TecnoCampus.

Arç Cooperativa, part de l’engranatge per un lloguer assequible

És en aquest context de cooperació i intercooperació entre administracions, ciutadania i cooperatives per la promoció d’un habitatge de lloguer assequible que Arç Cooperativa ens integrem com un agent més en aquesta xarxa.

A través de l’acord firmat amb l’Ajuntament de Mataró, Arç Cooperativa gestionarem les assegurances de “Lloguem! Yes we rent”. En concret, ens farem càrrec de les assegurances de la llar, la defensa jurídica i els impagaments del lloguer dels habitatges que formin part d’aquest programa.

Participar en aquestes iniciatives innovadores amb un fort impacte en el dia a dia de les persones enllaça amb la nostra missió com a cooperativa. I és que des d’Arç Coooperativa treballem per la transformació social a través de la nostra activitat econòmica, la gestió de programes d’assegurances.