Un any més, Arç Cooperativa fem efectiu un seguit d’aportacions econòmiques per valor de més de 60.000 € a diferents entitats i federacions de l’economia social i solidària, l’associacionisme i la cultura popular. Aquestes contribucions són possibles gràcies a l’aposta per la intercooperació que compartim amb les organitzacions.

Recursos per a la transformació

A Arç Cooperativa orientem la nostra activitat socioeconòmica cap a la transformació econòmica, social i ambiental de la societat. Per aquest motiu, la nostra manera de relacionar-nos amb l’entorn és enxarxar-nos. Creem sinergies amb altres entitats i organitzacions amb projectes transformadors i arrelats a la comunitat amb els quals intercooperem a través, entre altres fórmules, d’acords i convenis d’intercooperació.

Alhora, a Arç Cooperativa no cerquem un creixement econòmic il·limitat, infinit i insostenible ni entenem el treball o l’empresa des de l’òptica exclusivament mercantil. El nostre objectiu com a cooperativa és ser una organització sostenible social i ambientalment, creadora de treball de qualitat i que atengui a les necessitats de cadascuna de les persones que en formen part i de les nostres comunitats.

Els acords d’intercooperació s’expliquen, doncs, per la concreció d’aquestes dues reflexions i es basen, entre d’altres, en el retorn d’una part dels recursos econòmics generats per les pròpies entitats amb la contractació de les assegurances que necessiten per cobrir les seves necessitats.

La suma d’aquests retorns, que correspon a l’activitat econòmica de l’any 2020, significa una aportació de més de 60.000 €.

Generem recursos autònoms per a projectes transformadors

D’entrada, algú es podria preguntar què guanyem des d’Arç Cooperativa amb aquestes aportacions. A més, es tracta d’una pràctica que portem duent a terme des de fa dècades. I l’error és plantejar-se aquesta qüestió des d’un prisma mercantil. “Les empreses han d’acceptar que la seva existència només és possible gràcies a la societat i l’entorn dels quals formen part” defensa Jordi Via, soci fundador d’Arç Cooperativa i una de les persones impulsores de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). I és aquesta la clau de volta que explica la nostra manera d’actuar i relacionar-nos.

Des d’Arç Cooperativa volem ajudar a construir una societat més democràtica, solidària, igualitària i equitativa, que posi les necessitats de les persones i el planeta al centre. Sabem que una de les maneres amb les quals podem contribuir a afavorir aquest canvi és a través d’aquests acords i els consegüents retorns econòmics. D’aquesta manera, promovem la generació de recursos autònoms per aquelles entitats transformadores, compromeses socioambientalment i que impulsen fórmules més horitzontals de relacionar-se, com l’associacionisme de base.

Un impuls per l’assegurança ètica, el consum conscient i el Mercat Social

A través d’aquests retorns econòmics, els beneficis van més enllà de la nostra organització. Aquesta pràctica permet que altres entitats que formen part del nostre entorn guanyin en autonomia econòmica i puguin promoure noves iniciatives i projectes.

A més a més, la nostra aposta per la gestió ètica i solidària de les assegurances, fa possible que cada vegada més entitats de diferents sectors descobreixin i assumeixin la importància d’una assegurança al servei de la comunitat gestionada des de les bones pràctiques, la transparència i la responsabilitat social. En altres paraules, que incorporin el discurs i la pràctica del consum conscient al seu dia a dia.

La combinació entre aquesta difusió del consum conscient i unes organitzacions amb més autonomia econòmica, repercuteix de manera directa en l’enfortiment del Mercat Social. Si som capaces d’ajudar a que les entitats tinguin més capacitat econòmica i alhora promovem un discurs crític i transformador del consum, aquestes organitzacions buscaran satisfer les seves necessitats d’adquisició de béns i serveis a través d’agents que actuïn sota els principis de la democràcia i transparència i compromís socioambiental. En altres paraules, ajudarem a crear les condicions per estimular l’activitat de l’economia social i solidària, el conjunt d’iniciatives que prioritzem les necessitats de les persones per davant del lucre.