Aquest any, les sòcies d’Arç Cooperativa hem dut a terme un procés de reflexió estratègica que ha culminat en el nou marc estratègic 2022-2025. Gràcies a aquest treball participatiu hem elaborat una diagnosi compartida, una visió conjunta sobre el nostre futur a mitjà termini i hem identificat els elements que ens han d’ajudar a transitar fins a la situació que desitgem. La transició ecosocial, la innovació cooperativa i el creixement de les persones són els tres pilars d’aquest nou marc estratègic.

Davant d’un context de crisi sistèmica, com a empresa referent de l’economia solidària volem ser un agent impulsor de la transició ecosocial. Per fer-ho, la nostra activitat productiva ha de continuar estant al servei d’una economia que tingui com a objectiu aturar la degradació del planeta, combatre les desigualtats i situar la sostenibilitat de la vida al centre. Per això, mantindrem la nostra activitat orientada a aquells sectors econòmics compromesos amb la transició ecosocial parant especial atenció a aquells col·lectius amb necessitats específiques que siguin susceptibles de patir situacions de discriminació i exclusió social.

Tenim la voluntat de continuar sent una cooperativa innovadora. Per això, mantindrem la nostra aposta d’oferir un servei d’atenció proper i personalitzat que sigui àgil i eficaç en la gestió; un model híbrid que combini l’atenció personal amb l’ús de solucions digitals. Volem continuar innovant en la nostra oferta de serveis integrals d’alt valor afegit i, al mateix temps, persistir en la promoció de l’assegurança ètica a través de companyies asseguradores certificades amb el segell EthSI.

Finalment, les persones són el tercer pilar del nou marc estratègic. Continuarem posant el focus al benestar i el desenvolupament professional de les persones que formen part del projecte així com a la qualitat de les relacions i les dinàmiques de treball. Volem que les persones i els equips contribueixin a la innovació i la millora continua a través d’una cultura que promogui les cures i els valors cooperatius.