• El projecte Life eCOadapt50 té com a objectiu augmentar la resiliència de les activitats econòmiques especialment vulnerables davant el canvi climàtic
  • Arç Cooperativa som un dels vint-i-quatre socis de la iniciativa que lidera la Diputació de Barcelona i que forma part del programa Life de la Comissió Europea

Arç Cooperativa som un dels vint-i-quatre socis entre administracions locals, agents socioeconòmics i de coneixement que formem part del Life eCOadapt50. La iniciativa, coordinada per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, forma part del programa Life de la Comissió Europa.

Life eCOadapt 50 és una aposta per treballar de manera conjunta i cocrear una acció estratègica a llarg termini per adaptar els territoris i l’economia local als impactes del canvi climàtic. Per aconseguir-ho, el projecte pretén mobilitzar els agents econòmics i socials del territori conjuntament amb les administracions locals a través de la informació, la conscienciació, la formació, la participació i l’acció. L’abast de la iniciativa implica directament el 42% del territori i un terç de la població del Principat.

Des d’Arç Cooperativa i la resta de l’economia solidària entenem que davant de la crisi ecològica que planteja l’emergència climàtica cal impulsar una transició ecosocial que tingui en compte la democràcia econòmica i la justícia social. És des d’aquesta mirada que creiem que el projecte Life eCOadapt 50 té punts de trobada amb aquest plantejament, ja que busca crear sinergies entre ens locals i agents econòmics i socials per fer front a les conseqüències del canvi climàtic a través de la participació, la conscienciació i la creació d’estructures de governança estables. En aquesta línia, considerem estratègic poder formar part d’aquesta iniciativa per difondre la visió i la manera de fer de l’economia solidària.