Beneficis fiscals, beneficis per a qui?

La Plataforma per una fiscalitat justa presenta un nou informe, sota el títol Beneficis fiscals, beneficis per a qui?.  Denuncia la manca de transparència i el caràcter regressiu que té l’actual sistema de beneficis fiscals. Això resulta en un menor benestar social per a la població. Ens fem ressó d’aquest informe compartint-vos un article que en resumeix els punts clau. 

 

Dels 42.148 milions d’euros de beneficis fiscals (estatals i autonòmics) s’han analitzat 7.991 milions d’euros i es conclou que cada any es perden entre la hisenda autonòmica i l’estatal 5.501 milions d’euros en beneficis fiscals discutibles tant per la seva utilitat pública com pel seu caràcter regressiu. La Plataforma per una fiscalitat justa reclama més control polític dels beneficis fiscals en la fase de definició i en la de liquidació així com la revisió i eliminació d’alguns d’aquests.

La reducció fiscal en l’IRPF dels plans de pensions suposa una pèrdua de 783 milions d’euros per les pensionistes. Mentre que de les rentes entre 12.000€ i 21.000 euros se’n beneficia un 11%, de les rentes a partir de 150.000€ se’n beneficien un 56%. Malgrat que tots els beneficis fiscals en l’impost de societats van a la baixa, tan sols augmenten els beneficis a les societats d’inversió, que ho fan en un 173% d’augment. El 63% dels beneficis fiscals de l’impost de societats no es pot vincular a cap mena de política pública concreta.

La voluntat de l’informe «Beneficis fiscals, beneficis per a qui?» és posar llum davant la opacitat en quant als motius d’implantació d’aquests beneficis i sobretot a la manca absoluta de rendiment de comptes dels resultats dels mateixos.

El 2017 la previsió de beneficis fiscals va ser de 31.867,6 milions d’euros a l’àmbit estatal i de 10.280,9 milions d’euros a l’àmbit català. En aquest últim cas, això es va traduir en un 5% del PIB català. L’informe analitza quatre grans impostos (Successions i Donacions, Patrimoni, Renda de les persones físiques i Societats) arribant a la conclusió que:

 • En gran part dels casos, no s’ha trobat la justificació ni el suport constitucional de la finalitat pública d’interès social que es vol perseguir amb la implantació dels beneficis fiscals.
 • No existeixen indicadors de seguiment ni d’avaluació de la idoneïtat dels instruments utilitzats per a aquests beneficis fiscals ni de valoració de la proporcionalitat entre la conducta exigida i la quantia del benefici.

En l’impost de successions i donacions s’han trobat 336 milions d’euros i en patrimoni 1.288 milions d’euros relatius als bèns afectes a activitat econòmica, a participacions en entitats i a accions exemptes que presenten criteris dubtosos de justificació i que permeten fins i tot l’enginyeria empresarial per a eludir el pagament d’impostos. En el cas de l’impost sobre successions hem constatat com els beneficis fiscals en el seu conjunt ultrapassant fins i tot el nivell de recaptació esperat de l’impost (sobre un pressupost de 436 milions d’euros, els beneficis són un 325% més elevats).

En l’impost de Societats, la Plataforma denuncia que el 63% dels beneficis fiscals no pot ser vinculat a cap mena de política pública concreta per a justificar-ne el seu benefici i això fa que les raons del seu establiment siguin difícilment justificables amb criteris d’interès públic.

En l’impost a la Renda de les persones físiques hi ha 3.154 milions d’euros en beneficis fiscals que presenten un caràcter regressiu: és a dir, quant més gran és el nivell de renda, més benefici fiscal en treu el contribuent. Entre aquests cal destacar la reducció de la base imposable per aportacions a sistemes de previsió i plans de pensions o les deduccions per família nombrosa o persones a càrrec.

La majoria de les persones pitjor remunerades no es beneficien de les deduccions i avantatges fiscals, en no estar obligades a presentar la declaració de la renda anual, la majoria de les quals són dones. Aquests beneficis acaben repercutint sobre les rendes mitjanes i les altes, deixant de banda el gruix de població que presenta més necessitats de ser perceptor de les polítiques socials.

L’informe constata la ineficiència de voler fer polítiques públiques per la via de l’establiment de beneficis fiscals en tot allò relatiu a habitatge, rendes mínimes o polítiques familiars. També evidencia la falta de transparència i definició d’objectius de les polítiques. Alhora, l’absència de seguiment i avaluació fa impossible observar l’efectivitat de les mateixes.

Per tot això, la Plataforma per una fiscalitat justa reclama:

 • Una liquidació comptable publicada (a pressupost tancat) de l’import que ha comportat a final d’exercici (xifra real) l’aplicació dels beneficis fiscals.
 • Apostar per unes administracions públiques que facin política social des de les polítiques de despesa, ja que és des d’aquesta vessant que poden tenir un major control i seguiment dels recursos, sempre escassos i no a través de l’establiment de beneficis fiscals menys controlables i sovint regressius.
 • La modificació d’aquells beneficis fiscals que són regressius o difícilment justificables.
 • La fi del tractament privilegiat en al reducció dels tipus en les societats d’inversió. Demanem una eliminació del regim fiscal especial per a les SOCIMI i les SICAV donat el seu caràcter especulatiu

Podeu llegir l’article complet seguint aquest enllaç.

 

El proppassat 10 de març es va celebrar el primer Concurs Nacional d’Enceses, en què Arç Cooperativa participava com a patrocinador. Ha guanyat aquest certamen Lo Golafre de Tortosa. Moltes felicitats a la colla guanyadora i a l’organització per aquesta jornada de cultura popular catalana tan emocionant! 

Us compartim un fragment de la notícia publicada a Tornaveu sobre el concurs.  

Redoble de timbals, el president de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya (FDDC) Pep Enric Martí fa la preceptiva pausa dramàtica, i finalment anuncia el nom que tothom desitja conèixer: “Colla de Diables i Tambors lo Golafre”. Gran satisfacció entre els diables tortosins, que d’aquesta manera s’han erigit com a guanyadors del 1è Concurs Nacional d’Enceses, celebrat dissabte 10 de març a Picamoixons.

Prèviament, sota el plovisqueig constant que durant gairebé dues hores ha amenaçat la mateixa celebració del concurs, les onze colles participants han demostrat la gran diversitat artística d’enceses present al nostre país. Des de les formes més rituals a les aparentment més espontànies, passant per expressions teatrals (ús de màscara o elements d’imatgeria) o fins i tot coreogràfiques. Amb aquest objectiu, han recordat els presentadors Quim Rutllant i Esther Plana, la FDDC ha organitzat un concurs que representés totes les vegueries catalanes.

Acompanyant lo Golafre en el “podi” d’honor, el Concurs Nacional d’Enceses ha reconegut la Colla de Diables de Riudoms i la Colla de Diables La Vella de Gràcia amb el segon i tercer premi respectivament. La deliberació, molt difícil i ajustada segons han destacat els membres del jurat, ha valorat les actuacions que totes les colles havien fet en la doble ronda de competició: una de format lliure, en la qual podien fer espetegar tot la pólvora que s’haguessin endut; l’altra, restringida al material pirotècnic que, sense previ avís, els hi han cedit les quatre pirotècnies col·laboradores.

Tenim dues places per sumar persones al nostre equip! Us expliquem els perfils que busquem per si us interessa treballar amb nosaltres a Arç Cooperativa. Busquem una persona que gestioni la postvenda i una persona que gestioni l’equip de vendes per a particulars. Tancarem la rebuda de CV el 15 de març.

El primer perfil que busquem és d’una persona que gestioni la postvenda. Les funcions a fer seran:

 • manteniment de la cartera: suplements, regularitzacions, atenció de consultes
 • millora de condicions de les pòlisses vigents i defensa de la cartera
 • gestió de sinistres

El segon perfil que incorporarem és d’una persona que gestioni l’àrea de vendes per a particulars. Les funcions a fer seran:

 • Gestió de l’equip de vendes per a particulars
 • Atenció com a membre de l’equip del Servei de Venda a Distància (via telèfon i online a través d’e-mail/web)
  • cotització, tancament de la venda i administració que correspongui al procés de contractació de les pòlisses individuals sol·licitades (automòbils, llar, vida risc, assistència en viatge…)
  • cal tenir present que, en general, les persones sol·licitants dels serveis de la cooperativa són membres dels col·lectius amb qui mantenim acords de col·laboració per a la prestació de serveis d’assegurances (Banca ètica, Consum responsable i Economia social i solidària i Món associatiu en general)

Característiques personals i professionals que es valoraran per les dues places

 • Coneixements i experiència
 • Formació en assegurances
 • Formació administrativa i comercial
 • Experiència en el sector (corredories, companyies d’assegurances…)
 • Experiència en empreses de serveis
 • Experiència en gestió d’empreses i/o entitats de l’economia social i solidària o del món associatiu

Competències que es necessiten per les dues places

 • Imprescindible
  • Català i castellà parlat i escrit
 • Es valorarà
  • Altres idiomes
   • Preferentment anglès o francès
  • Capacitat d’organització
  • Capacitat de treball en equip
  • Capacitat de resoldre conflictes
  • Capacitat d’assumir responsabilitats
  • Capacitat de síntesi
  • Amb iniciativa i dinamisme

Condicions per les dues places

 • Jornada completa de 36 hores setmanals
  • Horari de dilluns a dijous de les 9 a les 14 hores, i de les 15 a les 17:30 hores. Divendres, de les 9 fins les 15 hores
 • Incorporació immediata
 • Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de treball de la cooperativa (a partir de l’any de contractació)
 • Condicions salarials: les establertes al Conveni vigent d’Empreses de mediació d’assegurances privades

Procés de selecció

Les persones interessades podran fer arribar el seu CV, amb fotografia recent i una carta de motivació a: arccoop@arc.coop fins al dia 15 de març de 2018. 

Podreu trobar aquestes dues ofertes de feina en format PDF seguint els següents enllaços:

 1. gestió de postvenda
 2. gestió de vendes a particulars

 

Busquem una persona per incorporar al nostre equip de vendes, com a comercial. Si t’interessa, pots fer-nos arribar el teu currículum i una carta de motivació a arccoop@arc.coop! PLAÇA TANCADA

Arç Cooperativa som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’Economia Social Solidària, la inserció social i laboral, el món cultural i educatiu, i les activitats de lleure. Enguany fa 35 anys que vam començar aquest projecte per promoure unes finances ètiques també en l’àmbit de les pòlisses. Busquem una persona per incorporar al nostre equip de vendes en la tasca de comercial.

Funcions i tasques:

 • venda d’assegurances
 • gestió de grans clients
 • atenció i assessorament a clients
 • visites a clients
 • suport puntual a la resta de membres de l’equip de vendes

Característiques personals i professionals que es valoraran

 • Coneixements i experiència
  • coneixements en assegurances
  • es valorarà l’experiència en el sector (corredories, companyies d’assegurances…)
 • Competències
  • Imprescindible
   • Català parlat i escrit, nivell C
   • permís de conduir i vehicle propi
  • Es valorarà
   • perfil comercial
   • capacitat de treballar en equip
   • capacitat de gestió de conflictes
   • capacitat d’assumir responsabilitats
   • amb iniciativa i dinamisme
 • Condicions
  • Jornada completa de 36 hores setmanals
  • Incorporació immediata com a persona treballadora de la cooperativa
  • Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de treball de la cooperativa -a partir de l’any de contractació.
  • Condicions salarials a comentar durant el procés de selecció

Les persones interessades podran fer-nos arribar el seu currículum, amb fotografia recent i una carta de motivació, a arccoop@arc.coop  El procés de selecció es farà durant aquest mes. 

Un any més recuperem l’esperit de la campanya #LlarsÈtiques i us oferim pòlisses ètiques per protegir la vostra llar. Cuideu casa vostra amb unes assegurances acreditades pel segell EthSi, el qual segueix els valors de l’Economia Social Solidària. Podreu beneficiar-vos de fins a sis mesos gratuïts! 

Recordeu la campanya promocional que vam fer l’any passat, Llars Ètiques? La tornem a posar en marxa per oferir-vos novament una promoció molt interessant per qui vulgui contractar pòlisses ètiques per la seva llar. No es tracta només d’uns productes d’alta qualitat, també hi ha tots uns valors associats al consum responsable.

Aquesta promoció és vàlida fins al 30 d’abril del 2018. Serà aplicable a les pòlisses de nova contractació d’Atlantis Hogar. Inclou les modalitats Esencial, Maxi i Total, amb o sense Packs i/o ampliacions. En canvi, n’estarà exclosa la modalitat Total Plus.

La promoció es repartirà en dos anys. A cada nova contractació d’una assegurança per la llar, es reemborsarà al client un import equivalent a tres mesos del rebut de la primera anualitat (25% del total). Després, a la primera renovació anual, s’efectuarà un altre reemborsament d’import idèntic al primer. Així, en el cost total s’haurà aplicat un descompte equivalent a sis mesos.

Contractant una pòlissa de llar, a més de cobrir els danys més habituals -aigües, incendis, robatoris o trencaments de vidres-, també estem assegurant possibles danys que es puguin ocasionar a tercers. Per exemple, propietaris d’un gos o com a usuaris de bicicleta, entre d’altres. A més, si contractes un producte d’Atlantis, tindràs inclosa assegurança de protecció en cas de quedar-te a l’atur, sense cost addicional.

Escull la modalitat de contractació idònia segons tipus del teu habitatge, necessitat i pressupost amb la garantia de l’assegurança ètica i solidària. Podeu trobar tota la informació d’aquesta campanya seguint aquest enllaç; demaneu-nos un pressupost i descobriu quin estalvi podeu aconseguir.

 

 

El 10 de març és el dia escollit per la celebració del primer Concurs Nacional d’Enceses. Serà una jornada molt important per a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya (FDDC). Onze colles de diables d’arreu del país competiran a Picamoixons (Alt Camp) en una doble ronda de competició per obtenir el reconeixement del jurat.

La presentació del concurs, dimarts 13 de febrer al Local Social de Picamoixons (11:30h), comptarà amb l’assistència dels senyors Francesc Rull, Jordi Gras i Pep Enric Martí, alcalde de Picamoixons, Director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona i president de la FDDC respectivament. La cita, oberta a tots els mitjans de comunicació, també comptarà amb la participació de nou colles de diables, que amenitzaran la jornada fent una encesa conjunta.

El Concurs Nacional d’Enceses compta amb la col·laboració de les principals pirotècnies catalanes i l’asseguradora Arç Cooperativa. La correduria d’assegurances es farà càrrec de la pòlissa d’assegurança del concurs, que comptarà amb un capital assegurat de 1.200.000 €. Una col·laboració imprescindible per garantir el correcte funcionament del concurs.

Nou web de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya

La nova plataforma web, que incorpora importants millores estètiques importants, també amplia facilitats pels usuaris. Els aficionats al foc podran consultar l’agenda d’actuacions i les notícies d’actualitat de les colles de diables associades a la FDDC. Aquestes, que veuran recollides les seves dades de contacte en un directori públic, hi trobaran múltiples documents de consulta: assegurances, decrets legislatius, dades d’interès de la federació, requisits per fer concurs de formació, etcètera. Per aquelles colles de diables que encara no estan associades a la FDDC, el web també oferirà la possibilitat de donar-se d’alta telemàticament.

Article original de Revista Tornaveu

Com ja us explicàvem a l’octubre, enguany colaborem amb el Centre de Serveis a les associacions Torre Jussana, de la ciutat de Barcelona. Oferim un assessorament personalitzat a les associacions en matèria d’assegurances.

El servei té una periodicitat mensual. A través de la inscripció prèvia, les associacions poden reservar un espai d’atenció personalitzada i individual, en sessions de 45 minuts. També hi la possibilitat de fer consultes per correu electrònic. Aquestes sessions es fan un dimarts al mes, amb la següent calendarització:

 • 16/01
 • 13/02
 • 13/03
 • 17/04
 • 15/05
 • 19/06
 • 10/07

Les associacions tenen tot un seguit de deures i drets relacionats amb les assegurances que cal contractar per a la seva activitat. Arç Cooperativa tenim una àmplia experiència en oferir productes personalitzats que s’ajusten a les necessitats de cada col·lectiu. Ho fem apostant per promoure les finances ètiques, a més de l’expansió de l’economia social solidària i del mercat social.

Comptem amb el suport i la confiança de molts grups associatius del món de la cultura popular, per exemple. Hem signat acords amb grups tan diversos com els Tres Tombs, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), la Federació d’Ateneus Cooperatius (FAC), el Bestiari Festiu i molts altres exemples.

D’altra banda, per facilitar la comprensió d’aquestes necessitats asseguradores, vam col·laborar en la publicació del Mapa d’Assegurances per a activitats culturals i associatives. Amb aquest document, les entitats del sector cultural podran conèixer amb detall quines pòlisses han de contractar en funció de la legislació actual.

El mapa, (consultable en format pdf), defineix les normatives que inclouen obligacions pel que fa a la contractació d’assegurances,explica de forma clara i rigorosa la resposta asseguradora a les normatives vigents i les millor solucions per cada cas.

També ofereix un ventall de situacions reals que permeten a les entitats i als agents públics visualitzar la seva realitat segons unes variables molt pràctiques i senzilles. Finalment, vol orientar les entitats sobre altres assegurances no obligatòries que poden ser del seu interès.

El món associatiu té una nova eina per facilitar la incorporació de pràctiques de consum positiu: “Som part del canvi, guia pràctica de consum conscient i economia solidària per associacions”. Fem difusió d’un article de Laia Tresserra a la Revista Opcions.

El món associatiu i el consum conscient formen un tàndem inseparable. Sovint podem consumir de forma més positiva gràcies a la tasca d’una associació. I en el món associatiu, les pràctiques de consum conscient hi encaixen de forma natural, per coherència de valors. Per facilitar que més entitats consumeixin de forma positiva i, alhora, que cada entitat ho faci en més àmbits, publiquem “Som part del canvi, guia pràctica de consum conscient i economia solidària per associacions”. És un material que hem elaborat des d’Opcions, juntament amb el Grup ECOS i el Servei Civil Internacional, amb la finalitat d’enfortir el vincle d’associacions amb l’economia solidària i facilitar un consum amb un impacte positiu en l’entorn.

La guia està pensada tant per a entitats que s’inicien a la matèria, com per aquelles que ja hi estan familiaritzades i busquen un recurs que les ajudi a millorar en un àmbit específic. També es pot fer servir de suport perquè l’entitat faci una autoavaluació dels consums i valori per on pot introduir millores. El ventall és ampli, de manera que és fàcil trobar-hi idees senzilles d’incorporar a la realitat de cada col·lectiu. La proposta que es fa a la mateixa guia, per quan no se sap per on començar, és adoptar el propòsit de fer un sol canvi cada mes. És una manera d’avançar cap al nostre objectiu sense posar-nos massa pressió.

Per facilitar la localització dels recursos pràctics, hi ha un apartat organitzat segons àmbits de consum: alimentació, energia, material d’oficina, tecnologies de la comunicació, finances ètiques, esdeveniments i sortides. També inclou un recull dels diversos mapes que visibilitzen les alternatives i al llarg de tot el text trobem recomanacions d’altres materials on podem ampliar la informació.

Del 25 al 28 de gener se celebrarà la mostra Som Cultura Popular 2018, al recinte de la Fabra i Coats i a Can Fabra (Barcelona). La segona edició del certamen estarà dedicada al patrimoni cultural immaterial i als canvis socials, amb la transformació urbana i la gentrificació.

La segona edició de la mostra Som Cultura Popular està a tocar. Des d’Arç Cooperativa hi participarem el divendres 26 de gener, amb una formació titulada “Noves eines per a la gestió de les assegurances a les entitats de cultura popular”. Serà a les 17 hores, a l’escenari de presentacions, amb el nostre soci Javier Gómez.

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), amb la col·laboració de la cooperativa Arç, organitza aquesta formació per facilitar un document de consulta per a situar a les entitats en l’entorn legal que inclou obligacions asseguradores. El document és un mapa que ofereix consells pràctics per a la contractació d’assegurances vinculades a la llei i d’altres assegurances que, tot i no ser obligatòries, poden ser aconsellables pel bon funcionament de les entitats.

Un Som Cultura Popular per a tota la família

En el marc del fòrum s’han programat xerrades relacionades amb els diversos àmbits de la cultura popular, presentacions d’esdeveniments, llibres, festes… També es podran conèixer les entitats més de prop i veure una àmplia mostra d’exposicions de temàtica diversa. El dissabte i el diumenge es podrà viure la cultura popular al carrer; gaudir de diferents actuacions a la plaça de Can Fabra amb falcons, música, dansa, castells i bestiari, i també ser-ne partícips gràcies als nombrosos tallers oferts per les entitats.

Es podran consultar llibres, descobrir nous jocs i joguines de cultura popular i comprar vestuari i, fins i tot, timbals. El fòrum també vol reconèixer l’important paper que juga la cultura popular en l’àmbit educatiu, tot fent visibles experiències, bones pràctiques, recerques, projectes i formacions.