Memòria social 2016: seguim el nostre projecte transformador

Ja podem anunciar la signatura d’un conveni de col·laboració entre Arç Cooperativa i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC). Aquest document constituirà una plataforma facilitadora per al desenvolupament d’altres futures col·laboracions en el marc de l’impuls de l’economia social i solidària.

En aquest acord, Arç Cooperativa ens comprometem a desenvolupar una oferta de serveis i productes asseguradors per a les persones associades a l’APDC, basada en criteris d’especialització, finança ètica i negociació col·lectiva.

També oferirem la nostra expertesa en consultoria de programes de pòlisses, amb assessorament, diagnosi i proposta d’optimització. Finalment, ens encarregarem de la gestió de programes, amb criteris que donin preferència a les assegurances ètiques i a la negociació en col·lectiu.

L’APDC, el “Sindicat de la Dansa”

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) és una associació de caràcter sindical i sense ànim de lucre. Va ser creada l’any 1987 amb l’objectiu d’agrupar els professionals de la dansa catalana i defendre els seus interessos. Per això inclou a ballarines, coreògrafes, pedagogues, especialistes en salut i dansa, productores i gestores culturals, mànagers de companyies, i totes aquelles persones que tenen una activitat professional relacionada amb el sector. També inclou a les estudiants d’aquesta disciplina, que en el futur formaran part del gruix professional.

L’APCD representa més de 450 persones sòcies davant les institucions públiques i privades, promovent i donant suport a iniciatives per millorar les seves condicions laborals i ajudant al seu desenvolupament professional. En els seus objectius es marquen cohesionar i enfortir el sector de la dansa en general, per tal d’augmentar el prestigi de la professió i fomentar una major presència i reconeixement de la dansa a la societat.

Per aquest motiu, una de les activitats que desenvolupen és la celebració del Dia Internacional de la Dansa, que té un important ressò a la societat catalana, i els Premis Dansacat, que tenen com a objectiu donar visibilitat i reconeixement al sector.

 

Ens han convidat a participar a una jornada per explicar les assegurances per l’activitat no castellera. Es tracta de la Cinquena trobada de bones pràctiques de gestió castellera, on s’abordaren les obligacions dels equips directius. Serà el dissabte 1 de juliol, a la Fira de Reus. 

En Javier Gómez, soci d’Arç Cooperativa, farà una xerrada titulada “Les assegurances per l’activitat no castellera”. En aquesta explicarà el Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives. Es tracta d’una eina que en Javier va compilar, en col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat, per clarificar les necessitats i obligacions en matèria de pòlisses per a les entitats associatives catalanes.

El mapa, (consultable en format pdf), defineix les normatives que inclouen obligacions pel que fa a la contractació d’assegurances,explica de forma clara i rigorosa la resposta asseguradora a la legislació vigent i les millor solucions per cada cas. També ofereix un ventall de situacions reals que permeten a les entitats i als agents públics visualitzar la seva realitat segons unes variables molt pràctiques i senzilles. Finalment, vol orientar les entitats sobre altres assegurances no obligatòries que poden ser del seu interès.

Aquesta Cinquena trobada de bones pràctiques de gestió castellera està organitzada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i pels Xiquets de Reus. La Coordinadora és una entitat que va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de vetllar pels interessos comuns de les colles castelleres, fomentar el món casteller i, sobretot, per fer que els riscos inherents a l’activitat que duen a terme quedessin garantits sota la cobertura d’unes pòlisses adequades. Actualment, la Coordinadora -l’única entitat que agrupa les colles castelleres- està formada per més de seixanta colles. És regida per una Junta Directiva formada pels representants de dotze colles, repartides per tota la geografia catalana, elegits en Assemblea cada tres anys.