• Cada any, en un exercici de transparència, publiquem la nostra memòria recollint i ampliant les dades publicades al nostre Balanç Social. 
  • La memòria recull algunes de les pràctiques que durant el 2022 vam dur a terme per avançar cap a la transició ecosocial i construir una cooperativa centrada en les persones.

Ja pots consultar la nostra memòria actualitzada amb les dades de l’exercici 2022. És un document en format digital on recollim els principals indicadors de l’any amb un fort component visual per fer-los el màxim de comprensibles. Cada any, actualitzem les dades de la memòria a partir dels resultats del nostre Balanç Social, l‘eina d’autoavaluació i rendició de comptes de la XES.

Els indicadors de la nostra memòria estan agrupats en 5 grans grups o eixos: l’eix econòmic i de distribució d’excedents; l’equitat i democràcia, la sostenibilitat ambiental, el compromís social i la cooperació, i la qualitat laboral i les cures.

Actualitzar i publicar la nostra memòria, juntament amb el Balanç Social, és un exercici de transparència més amb la nostra comunitat i el nostre entorn. Alhora, ens permet explicar els nostres valors i principis a través de les nostres pràctiques.