• Les comunitats energètiques tenen a la seva disposició un nou paquet d’assegurances per respondre als diferents riscos als quals es troben exposades.
  • Es tracta d’una aposta que s’emmarca dins del nostre objectiu estratègic de desenvolupar productes i serveis específics per als sectors vinculats amb la transició ecosocial.

Si a mitjans de març anunciàvem, en col·laboració amb Unión Renovables, la primera assegurança de responsabilitat civil pensada específicament per cobrir les necessitats de les comunitats energètiques, ja podem informar que disposem d’un nou programa que cobreix els diferents riscos assegurables d’aquestes entitats.

A banda de l’assegurança de responsabilitat civil, el paquet amplia l’oferta en incorporar dos productes més dissenyats tenint en compte les particularitats de les comunitats energètiques.

En primer lloc, l’assegurança de danys materials cobreix els béns de la comunitat en determinades situacions. El producte protegeix davant de fenòmens meteorològics, robatori i avaria de maquinària o equips electrònics, entre altres circumstàncies.

En segon lloc, l’assegurança de responsabilitat civil per a persones que ocupen càrrecs en el consell rector o la junta directiva protegeix el patrimoni d’aquestes persones davant de reclamacions o demandes pel desenvolupament d’aquestes funcions. El capital assegurat d’aquest producte s’enfila fins als 150.000 €.

Experiència i compromís

Aquest programa neix de la conjunció de dos factors. Per una banda,  som especialistes en la gestió d’assegurances per a instal·lacions de producció energètica de font renovable i referents en assegurar entitats i projectes de l’economia solidària. Per altra banda, estem compromeses en oferir productes i serveis específics per aquells sectors vinculats amb la transició ecosocial.

Tal com vam aprovar en el nostre últim marc estratègic, hem decidit que la nostra activitat estigui al servei d’una economia que tingui com a objectiu aturar la degradació del planeta, combatre les desigualtats i situar la sostenibilitat de la vida al centre.

Entenem les comunitats energètiques com una aposta col·lectiva i democràtica per avançar cap a l’abandonament dels combustibles fòssils, revertir la pobresa i impulsar una economia local i més justa. Per això, hem negociat amb entitats i companyies asseguradores un conjunt de productes i serveis que donin servei a aquestes figures relativament noves i que sovint no troben cobertures adequades a les seves característiques.

Creiem que aquest programa assegurador és una de les moltes aportacions que podem fer des de les assegurances ètiques, com a part del sistema integral de finances ètiques, per avançar cap a la transició ecosocial.